Arbeids Ongeschiktheids Verzekering

Wat is een AOverzekering?

Een AOV, is iets wat een zelfstandige in Nederland niet mag ontbreken. Dergelijke verzekering beschermt je als zelfstandige in geval je ziek bent of bij invaliditeit. Het kan zowel een sommenverzekering zijn, als een schadeverzekering. Eenvoudig gezegd, is een AOV een verzekering die ervoor zorgt, dat je een uitkering krijgt als je niet meer kan werken door ziekte of door een ongeval.

Wie kan er beroep op doen?

Deze verzekering is er voor zelfstandigen, mensen die een vrij beroep uitoefenen, meewerkende echtgenoten en ook voor een directeur-grootaandeelhouder. Als jij je in één van deze posities bevindt, moet je dus een AOVerzekering afsluiten om je te verzekeren van je inkomen als je ziek wordt of als je getroffen wordt door een ongeval.

Een verzekering tegen inkomstenverlies

Als je te maken krijgt met inkomstenverlies doordat je een ongeval hebt gehad, of ziek bent geworden, kan je hier dus een beroep op doen. Wel zijn er verschillende soorten verzekeringen die je kan afsluiten.

Soorten AOV’s

Een schadeverzekering is een eerste voorbeeld van een soort AOV die je kan afsluiten. Bij deze vorm krijg je een uitkering als je inkomen gezakt is doordat je arbeidsongeschikt bent geworden.
De tweede soort is een sommenverzekering. In dit geval krijg je een bepaald bedrag als uitkering wanneer je arbeidsongeschikt bent, ongeacht of je inkomen gedaald is of niet.
Uiteraard zijn er nog verschillen in de soort verzekering die je afsluit. Het komt er op neer dat hoe meer risico je neemt, hoe minder je verzekerd bent en hoe minder je betaalt. Ook het omgekeerde geldt hierbij: hoe minder risico je neemt, hoe meer je verzekerd bent en hoe meer je uiteindelijk betaalt.

De kosten van een AOV

Aangezien je ervoor kan kiezen om meer of minder risico te nemen, zijn er verschillen in de bedragen die je aan je verzekering kwijt kan zijn. Je kan als ondernemer voor een dure variant kiezen, maar er zijn zeker ook goedkope alternatieven beschikbaar. De prijs die je betaalt, hangt af van wat je zelf wenst en de keuzes die je hierbij maakt.
Het eerste wat bijdraagt aan de prijs, is je leeftijd. Dit kan je natuurlijk niet veranderen. Hoe ouder je bent, hoe meer je betaalt voor een AOV.

Ook wordt er een bepaald bedrag bepaald voor het beroep dat je uitoefent. Voor het ene beroep betaal je dus meer en voor het andere beroep betaal je minder. Hoe zwaarder dat je werk is, hoe hoger dat het bedrag van je premie zal zijn. Dit zijn de vaste kosten die je zelf niet kan veranderen. Wel zijn er nog een heleboel factoren die je zelf kan bepalen, waaronder: het verzekerd bedrag, wanneer de uitkering moet starten, tot wanneer de uitkering moet lopen, of er al dan niet een stijgende uitkering is, enzovoort.
In Nederland zijn er verschillende bedrijven waar je een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan afsluiten. Bij sommigen hoef je zelfs geen afspraak te maken, maar kan je dit gewoon online doen!