AOV zonder medische keuring

Als je ondernemer bent, dan wil je waarschijnlijk een AOV afsluiten als je niet in financiële problemen wilt komen wanneer er zich bepaalde situaties voordoen. Deze situaties zijn ernstig ziek worden, of een ongeval krijgen waardoor je niet meer kan werken. Dit heet arbeidsongeschikt zijn.

Een AOV aanvragen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je aanvragen bij een verzekeringsmaatschappij. In de meeste gevallen moet je hierbij een medische keuring ondergaan en kan je zelfs geweigerd worden als deze keuring heel negatief is. Echter zijn er ook mogelijkheden waarbij je deze keuring niet moet ondergaan.

Afsluiten bij UWV

Als je een AOV afsluit bij het UWV, dan moet je geen medische keuring ondergaan. Echter kan niet zomaar iedereen een AOV afsluiten bij het UWV. Je moet namelijk aan enkele voorwaarden voldoen.
Een eerste voorwaarde is dat je minder dan 13 weken gestart bent als ondernemer. Wanneer deze termijn langer is, kan je geen beroep meer doen.
Vervolgens moet je voordien in loondienst gewerkt hebben, of moet je voordien een uitkering ontvangen hebben.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan kan je je dus aanmelden. In dit geval kan je afsluiten zonder medische keuring, aangezien het UWV iedereen accepteert die aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Medische keuring of gezondheidsvragen

Het is dus mogelijk om een AOV af te sluiten zonder dat je hiervoor een medische keuring moet ondergaan. Echter moet je meestal wel enkele gezondheidsvragen beantwoorden, maar dat is uiteraard niet hetzelfde als een onderzoek dat je moet ondergaan.

Zonder medische keuring afsluiten

Als je ondernemer bent, dan ben je natuurlijk verantwoordelijk voor je eigen financiële middelen. Dit ben je uiteraard ook in andere gevallen, bijvoorbeeld als je werknemer bent, maar daar regelt de werkgever ook dingen voor jou die gerelateerd zijn aan financiën. Het is dus goed dat je zelf beslist om een AOV af te sluiten zodat je een gewaarborgd inkomen hebt als je arbeidsongeschikt wordt doordat je ziek wordt of doordat je een ongeval krijgt.

In de meeste gevallen zullen ze jouw aanvraag bij het verzekeringskantoor niet weigeren, dus kan je ook gewoon een AOV afsluiten, waarbij je wel een medische keuring moet ondergaan. De keren dat een AOV aanvraag afgekeurd wordt, zijn zelfs zeer miniem.

Het is te begrijpen dat je niet graag een medische keuring ondergaat, maar uiteraard is dit voor het goede doel om een AOV succesvol af te sluiten, met de juiste opties in jouw situatie. Denk er daarom niet te veel bij na om toch een medische keuring te ondergaan, want voor je het weet is deze keuring voltooid en ben je beschermd tegen inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid, hetgeen toch veel te belangrijk is om geen medische keuring te moeten ondergaan.

Wat houdt een medische keuring in?

Heb je hierover nog verdere vragen? Dan kan je gewoon bij een verzekeringskantoor binnen stappen en je vragen voorleggen. Ook kunnen zij jou een antwoord geven op hetgeen een medische keuring precies inhoudt.