Arbeidsongeschiktheids verzekering DGA

Een AOV, wordt meestal afgesloten door een ondernemer. Dergelijke ondernemer kan bijvoorbeeld een DGA zijn, of ook gekend als een directeur-grootaandeelhouder.

Wat is een DGA?

Een DGA is dus de afkorting voor directeur-grootaandeelhouder. Dit is een natuurlijk persoon in Nederland die een hoge, en zelfs meestal de hoogste, functie heeft binnen een kleine of een grote vennootschap. Het gaat hier dan over een bestuurlijke functie in een naamloze of een besloten vennootschap. Een DGA heeft ook een groot gedeelte van het bedrijf zijn aandelen in zijn bezit.

AOV voor directeur-grootaandeelhouder?

Een AOV is een verzekering waarbij de directeur-grootaandeelhouder gewaarborgd is voor een deel van zijn inkomen in geval hij ziek wordt, of wanneer hij niet meer kan werken door een ongeval. Dit gaat natuurlijk niet over een gewoon ziekteverzuim zoals een verkoudheid of hoofdpijn, maar dit gaat over een ernstige ziekte of ongeval, waardoor de DGA niet meer kan werken, of slechts gedeeltelijk zijn werk kan uitvoeren. Als deze situatie zich zou voordoen, krijgt een DGA geen inkomen meer, of kan zijn inkomen aanzienlijk dalen. In dit geval kan een AOV helpen om eventuele negatieve financiële gevolgen te voorkomen. Als de DGA bijvoorbeeld een hypotheek heeft lopen, of hij is de enige persoon binnen het gezin die voor een inkomen zorgt, kan hij dus nog een uitkering ontvangen.

Mogelijkheden

De dag dat een DGA ziek wordt of een ongeval krijgt, kan hij mogelijk arbeidsongeschikt worden. Hij bevindt zich op dat ogenblik in de onmogelijkheid om te werken, al dan niet volledig. Het is goed dat hij in dergelijk geval beroep kan doen op een AOV. Bent u een directeur-grootaandeelhouder en heeft u nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Dan doet u er goed aan om dit wel te doen. Wanneer u naar een verzekeringskantoor gaat, zal u een aantal vragen moeten beantwoorden die bepalen wat uw AOV bevat en hoe groot de premie zal zijn die u moet betalen.

Beroep

De eerste vraag die u zal moeten beantwoorden, is wat uw beroep precies is en voor welk bedrijf u directeur-grootaandeelhouder bent. Hoe groter de risico’s in uw beroep zijn, hoe groter dat de premie zal worden om te betalen.

Geboortedatum

Vervolgens zal u uw geboortedatum moeten meegeven. Dit komt doordat uw premie vervolgens ook berekend wordt aan de hand van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe groter de premie zal zijn.

Het bedrag dat u wilt verzekeren

Vervolgens zal u gevraagd worden voor welk bedrag u een gewaarborgd inkomen wilt ontvangen als de situatie zich voordoet dat u arbeidsongeschikt wordt. Als u het moeilijk vindt, kan u aan de verzekeringsmaatschappij vragen om u een voorstel te doen, of een berekening zodat je weet welk bedrag van uw inkomen u het beste zal verzekeren. Als de verzekeringsmakelaar uw premie zal berekenen, zal u ook hierbij enkele vragen moeten beantwoorden, zoals: uw bruto jaarsalaris, hoe lang u reeds ondernemer bent en hoe groot het percentage van uw inkomen is dat u wilt verzekeren.
Van zodra u alle vragen hebt beantwoord, kan uw AOV afgesloten worden zodat u beschermd bent, als u arbeidsongeschikt wordt.