Arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar

Aan een AOV zijn verschillende voordelen verbonden. Het belangrijkste voordeel is uiteraard dat je nog een uitkering ontvangt als je arbeidsongeschikt bent geworden. Een ander voordeel is dat deze aftrekbaar is.

AOV aftrekbaar

Als je ondernemer bent en je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, dan kan je deze uitgaven in mindering brengen van je inkomsten. Op die manier is je winst lager en betaal je minder belastingen. De premie die je betaalt voor je AOV is aftrekbaar via “inkomen uit uw werk en woning”, dat te vinden is in box 1.

Voor wie aftrekbaar?

De premie die je betaalt, is aftrekbaar als je een IB-ondernemer bent, of als je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Hierbij horen eigenaren van een eenmanszaak, zzp’ers en firmanten in een VOF (vennootschap onder firma) of CV (commanditaire vennootschap).

Wat gebeurt er indien je een uitkering krijgt?

Op de vraag of de premie aftrekbaar is, is het antwoord dus ja, maar wat met de vraag wat er gebeurt als je een uitkering krijgt? Het antwoord hierop is belangrijk om te weten, want indien je een uitkering krijgt, is dit belast. Hiermee moet je dan ook rekening houden als je een AOV gaat afsluiten.

Premie opgeven

Wat moet ik doen om de premie in te brengen? Elk jaar krijg je een overzicht van de verzekeringsmaatschappij. In dit overzicht staat hoeveel je in het totaal hebt betaald voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit bedrag kan je inbrengen bij de fiscaal aftrekbare kosten. Een deel van hetgeen je betaald hebt, kan je terugkrijgen via je inkomstenbelasting.

Hulp van belastingadviseur

Als je niet helemaal zeker bent over de manier waarop de premie van je AOV aftrekbaar is, of je wenst meer informatie, dan kan je hulp vragen aan een belastingadviseur. Deze persoon zal je zeker verder helpen en zal je uiteraard ook graag antwoorden op de eventuele vragen die je hierbij hebt.

Belangrijke voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde die aan deze fiscale aftrekbare kosten verbonden is, is dat de begunstigde, of de ontvanger van de uitkering, dezelfde persoon is als diegene die de verzekering heeft afgenomen en die de premie betaalt.

Loop geen geld mis

Er zijn ondernemers die niet weten dat de premie aftrekbaar is. Als jij zo een ondernemer bent, dan loop je geld mis. Breng dus zeker de premie in, zodat je geen geld misloopt.

Welk bedrag aftrekbaar?

Welk bedrag kan ik terugtrekken van de belastingen? Het antwoord op de vraag hoeveel je kan terugtrekken van de belastingen, hangt ervan af hoe hoog je premie is. Kortweg gezegd trek je meer terug als je een hogere premie betaalt en trek je minder terug als je een kleiner bedrag als premie betaalt.

Risicopremie voor ongevallendekking?

Als je een risicopremie voor een ongevallendekking betaalt, dan is deze helaas niet fiscaal aftrekbaar.
Heb je nog vragen in verband met de aftrekbaarheid van een AOV? Ga dan zeker eens lang bij je verzekeraar en ze zullen je heel graag verder helpen!