Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer

Als je in Nederland woont en je ondernemer bent, dan kan je een AOV afsluiten. Met deze verzekering ben je beschermd als je niet meer kan werken doordat je ernstig ziek wordt of doordat je een ongeluk hebt gehad. In dat geval ben je arbeidsongeschikt.

Wie is een ondernemer?

Een ondernemer is natuurlijk een zeer algemene term, dus wat verstaat men onder een ondernemer? Hierbij horen namelijk verschillende personen, zoals zelfstandigen, directeur-grootaandeelhouders, mensen die een vrij beroep uitoefenen en zelfs echtgenoten die meewerken.

Geen sociale zekerheid

Vroeger bestond de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, wat ook bekend stond als een WAZ, maar die werd afgeschaft in het jaar 2004. Dit betekent dat een ondernemer sinds dat jaar geen sociale zekerheid meer heeft indien de ondernemer arbeidsongeschikt wordt. Daarom is het aan te raden om zelf een verzekering af te sluiten, waarmee je een uitkering kan krijgen in het geval je niet meer kan werken. Deze verzekering is de AOV. Als je dergelijke verzekering als ondernemer afsluit, heb je een verzekerd inkomen. Bij het afsluiten, bepaal je zelf hoe groot het percentage is van je inkomen dat je wilt verzekeren. Elk jaar wordt de uitkering en het verzekerde inkomen geïndexeerd via de loonindex van het CBS, ook gekend als het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vastleggen risicotermijn

Als je een AOV gaat afsluiten, zijn er als ondernemer een aantal opties die je moet bepalen. Een daarvan is het vastleggen van de risicotermijn. Dit betekent dat je pas een uitkering krijgt vanaf een bepaalde periode nadat je arbeidsongeschikt bent geworden. De minimum risicotermijn is 30 dagen of een maand. Als je dit hanteert in je AOV, kan je dus pas na 30 dagen een uitkering krijgen. Deze risicotermijn kan je dus ook verlengen naar hetgeen je zelf wenst, bijvoorbeeld na 2 maanden of nog langer. Als je een risicoberoep uitoefent waarvoor je een AOV gaat afnemen, dan is het mogelijk dat ze je verplichten om de risicotermijn in je verzekering te verhogen.

Eindleeftijd ondernemer

Een volgende criterium is de eindleeftijd als ondernemer. De AOV stopt namelijk als je de eindleeftijd als ondernemer hebt bereikt.

Wanneer abeidsongeschikt?

Om te bepalen wanneer je arbeidsongeschikt bent, zijn er een aantal criteria opgesteld. Er zijn verschillen in deze criteria, waaronder gangbare arbeid, passende arbeid en beroepsarbeidsongeschiktheid.

Gangbare arbeid

Bij de UVW bepalen ze bijvoorbeeld dat je arbeidsongeschikt bent als je geen enkel beroep meer kan uitvoeren. Dit wordt gangbare arbeid genoemd. In dit geval zal je dus niet arbeidsongeschikt worden genoemd als je wel de baan van secretaresse kan uitvoeren, maar niet meer van tandarts.

Passende arbeid

In het geval er rekening gehouden wordt met je opleiding, beroep en werkervaring, wordt de passende arbeid toegepast. Als je bijvoorbeeld een accountant bent, dan is het beroep van vuilnisman niet passend.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Als je jouw eigen baan niet meer kan uitoefenen, dan wordt dit beroepsarbeidsongeschiktheid genoemd.

AOverzekering ondernemer afsluiten

Als je een ondernemer bent, maar je hebt nog geen AOV, doe je er goed aan om er toch een af te sluiten. Indien je op een dag een uitkering ontvangt, is dit belast, maar de premie die je betaalt, is dan weer aftrekbaar.