Arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemer

Een AOV wordt meestal afgesloten door een ondernemer, maar ook het is mogelijk om in loondienst af te sluiten. In dat geval neem je een AOV als je een werknemer bent.

Wat is dat precies, een AOV?

Als je een AOV hebt, dan ben je verzekerd voor een gewaarborgd inkomen voor het geval je ernstig ziek zou worden, of als je een ongeluk krijgt. Je kan daardoor niet meer werken, waardoor je arbeidsongeschikt wordt. Hierdoor ga je misschien geen inkomsten meer ontvangen, of slechts een klein deel van je inkomsten. Via een AOV kan je een bepaald percentage van je inkomen vastleggen, waarvoor je verzekerd bent als je arbeidsongeschikt wordt en je een uitkering nodig hebt.

Nodig als werknemer?

Of het nodig is om een AOV af te sluiten als werknemer, hangt een beetje van je persoonlijke situatie en je persoonlijke voorkeur af. Als werknemer ben je beschermd voor je inkomen door je werknemer, maar dit is altijd een gedeelte van je inkomen. Als je bijvoorbeeld niet voldoende verzekerd bent via je werkgever, dan kan je er zelf voor kiezen om nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Voldoende verzekerd bij werkgever?

Wanneer je niet voldoende verzekerd bent voor een gewaarborgd inkomen bij je werkgever, kan dat bijvoorbeeld zijn als je een hypotheek hebt om af te betalen, maar dat je onvoldoende uitkering krijgt via je werkgever om je hypotheek te kunnen afbetalen. Dit kunnen ook andere kosten zijn. Als je slechts een kleine uitkering ontvangt via je werkgever, waarmee je de gezinsuitgaven niet volledig kan betalen, dan kan dit ook een reden zijn waarom je zelf nog een AOverzekering zou moeten afsluiten.

Niet altijd uitkering via werkgever?

Op de vraag of je niet altijd een uitkering krijgt via je werkgever, kan dit kloppen. Er kan bijvoorbeeld vastgelegd zijn dat je pas een uitkering krijgt via je werkgever als je voor minstens 40% arbeidsongeschikt bent. Dit kan ook een ander percentage zijn. Je doet er goed aan om te controleren wanneer je via je werkgever een uitkering krijgt in het geval je niet meer kan werken door arbeidsongeschiktheid.

Wat als ik ziek word als werknemer?

Als je ziek wordt als werknemer en je kan niet meer werken door arbeidsongeschiktheid, zal je een uitkering ontvangen. Wel is het goed om te weten dat je gedurende de 1e 2 jaren van je ziekte een bepaalde vorm van bescherming hebt. In de eerste 2 jaren van je ziekte kan je namelijk niet ontslagen worden. Echter is dit wel mogelijk als deze 2 jaren afgelopen zijn. Ook is het belangrijk dat je weet dat je loon de eerste 2 jaren door je werkgever wordt betaald.

Goed voorbereiden

Als je dit artikel gelezen hebt, heb je misschien nog enkele belangrijke vragen. In dat geval doe je er goed aan om na te kijken waar je recht op hebt als werknemer. Vraag eventueel aan je personeelsverantwoordelijke om je hierbij verder te helpen, zodat je weet of je al dan niet een AOV moet afsluiten in loondienst.