Wanneer arbeidsongeschikt

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Als u een AOV heeft afgesloten, is het belangrijk om te weten wanneer u nu precies arbeidsongeschikt bent. Aangezien er verschillende maatschappijen zijn waar u dergelijke verzekering kan afsluiten, kan dit bij de ene verzekeraar anders zijn dan bij de andere verzekeraar. In dit artikel leggen wij u de meest voorkomende antwoorden uit op uw vraag wanneer u nu precies arbeidsongeschikt bent. De algemene norm om een uitkering te ontvangen, is wanneer u ziek bent en u hierdoor niet meer kan werken, of wanneer u niet meer kan werken door een ongeval. Uiteraard zijn er verschillen in ziektes en ongevallen, waardoor u een grotere of lagere uitkering kan krijgen.

Een dokter raadplegen

Als u naar een dokter gaat omdat u ziek bent, start de AOV bij sommige verzekeraars de dag nadat u op raadpleging bent geweest. Anderen bepalen of u arbeidsongeschikt bent via een team van deskundigen die bepalen of u al dan niet arbeidsongeschikt bent. In dit team kunnen bijvoorbeeld een schadebehandelaar, een arbeidsdeskundige en een medisch adviseur betrokken zijn.

Een schadebehandelaar

Uw contactpersoon is over het algemeen de schadebehandelaar. Deze persoon kan u contacteren in geval van vragen of bij een verdere stand van zaken. Een schadebehandelaar probeert zoveel mogelijk informatie bij elkaar te krijgen om te bepalen of u al dan niet arbeidsongeschikt bent en in welke mate zich dit voordoet. Als de schadebehandelaar alle informatie die hij nodig heeft in zijn bezit heeft, kan deze bepalen of u al dan niet een uitkering krijgt, alsook op welk bedrag van uitkering u recht heeft.

Een arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige bepaalt of u al dan niet kan werken en indien u kan werken, in welke mate u dit werk nog kan uitoefenen. In de meeste gevallen wordt een arbeidsdeskundige opgeroepen als u al een tijd ziek bent.

Medisch adviseur

Een medisch adviseur is een arts die u onderzoekt om te bepalen of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate dit is. Een medisch adviseur werkt in opdracht van de verzekeringsmaatschappij.

Controleren of u arbeidsongeschikt bent?

Als u ziek wordt of u krijgt een ongeval en u kan hierdoor gedeeltelijk of volledig niet meer werken, moet u de verzekeraar waar u een AOV heeft afgesloten meteen verwittigen. Op die manier kunnen zij alles starten, eventueel controle sturen en u een vergoeding uitbetalen. Hoe langer u hiermee wacht, hoe langer u zal moeten wachten op uw uitkering. Vergeet ook niet om alle documenten die u nodig heeft als bewijsstukken goed bij te houden, zoals bijvoorbeeld een controle bij uw huisarts of een andere geneesheer.
Als u controle heeft door een geneesheer, wordt er meestal een percentage bepaald om aan te geven in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Zo kan u bijvoorbeeld voor 20% arbeidsongeschikt zijn, maar ook voor 80%. De uitkering die u ontvangt, wordt bepaald door dit percentage. Hoe hoger het percentage van arbeidsongeschiktheid, hoe hoger de uitkering zal zijn om te ontvangen.